Thông tắc bồn cầu tại Đông Anh

Thông tắc bồn cầu tại xã Tiên Dương

Thông tắc bồn cầu tại xã Tiên Dương

Tiên Dương là xã nằm thuần nông của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Xã nằm ở hướng tây so với thị trấn Đông Anh. Xã là nơi cung cấp rau sạch cho trung tâm thành phố Hà Nội.

Đọc thêm...
 

Thông tắc bồn cầu tại xã Việt Hùng

Thông tắc bồn cầu tại xã Việt Hùng

Phía bắc giáp xã Liên Hà, nam giáp xã Cổ Loa (sát chân thành Cổ Loa), đông giáp xã Dục Tú, tây giáp xã Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh. Xuyên qua xã có tuyến đường xe lửa từ Hà Nội đi Lào Cai và Thái Nguyên, giữa hai ga là Yên Viên (phía Đông) và ga Đông Anh (phía tây), trên địa bàn xã có một ga xép gọi là ga Cổ Loa.

Đọc thêm...
 

Thông tắc bồn cầu tại xã Vân Hà

Thông tắc bồn cầu tại xã Vân Hà

Vân Hà giáp xã Thuỵ Lâm, xã Liên Hà, xã Dục Tú của huyện Đông Anh, giáp huyện Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh.

Đọc thêm...
 

Thông tắc bồn cầu tại xã Bắc Hồng

Thông tắc bồn cầu tại xã Bắc Hồng

Bắc Hồng là một xã thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Bắc Hồng có diện tích đất tự nhiên 709,95 ha, diện tích đất nông nghiệp là 429,44 ha, dân số hiện nay là 11.646 người khoảng 65% nhân dân trong xã sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, 35% sống bằng các nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nghề khác.

Đọc thêm...
 

Thông tắc bồn cầu tại xã Xuân Nộn

Thông tắc bồn cầu tại xã Xuân Nộn

Xuân Nội là một xã thuộc huyện Đông Anh thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Xuân Nội có diện tích đất tự nhiên ha, diện tích đất nông nghiệp là ha, dân số xã là người.

Đọc thêm...
 

Thông tắc bồn cầu tại xã Vĩnh Ngọc

Thông tắc bồn cầu tại xã Vĩnh Ngọc

Vĩnh Ngọc là một xã thuộc huyện Đông Anh thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Vĩnh Ngọc có diện tích đất tự nhiên 929,5 ha, diện tích đất nông nghiệp là ha, dân số xã là 12.626 người.

Đọc thêm...
 
    Page 2 of 212