Liên Hệ

Trang web: thongtacboncau.biz  thuộc về chi nhánh số 2 – Công ty cổ phần vệ sinh môi trường số 1 Hà Nội

Địa chỉ: 47 C – Ngõ 1 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

 Điện thoại: 04.2246.3399 – 0976.292002